Bøn

Centralt i det spirituelle arbejde med dig selv, er at få etableret en fast bønspraksis.

Bønnen er helt centralt for din personlige udvikling. For bønnen er per defination den indre vej, og som udøver skal du finde den personlige vej. Udøvelsen af bøn forudsætter på ingen måde noget her i denne verden, det vil sige, at når du beder, vil det umidelbart ikke kunne ses.

Som en start vil jeg foreslå, at du begynder med at tilegne dig Fadervor, som i virkeligheden er grundlaget for al bøn.

Først start med at lære Fadervor uden ad. Samtidig med at du lærer Fadervor udenad, så begynd at meditere over teksten.

Forestil dig at teksten er et landskab der vandre rundt i. Læg mærke til hvor din nysgerrighed fører dig hen.

Næste periode, så mediter over enkelte sætninger og ord. Den indsigt du hermed opnår, brug den i din dagligdag overfor andre mennesker.

Når du har vandret i og sammen med Fadervor, så begynd at gøre bønnen til din egen. Husk at fadevor blev givet til en gruppe af disciple og ikke en den enkeltes bøn til Gud.