Kategori: <span>Døden</span>

For at kunne besvare spørgsmålet om døden, må man beskæftige sig med det overordnede formålet med menneskelivet.

Målet for alle mennesker er at igen at vende tilbage til og blive forenet med Gud. Fordi Gud på èn gang er vores udspring og vores hjem.

Mennesket skal forenes med Gud, da vi er født ind i denne verden fra Gud. Vi tror at vi er adskilte fra Gud, når vi er i denne verden, men dette kan ikke være mere forkert.

Kristus viste at mennesket og Gud kan vandre sammen i denne verden. Kristus blev til mennesket Jesus, og på denne måde ville Kristus vise os, at alle mennesker har berøring med Gud igennem kærligheden. Hvis mennesket og Gud faktisk var adskilte – som mennesket oplever det, så skulle Kristus have været inkarneret i menneskeverden som en af disse gudesønner, som vi ser omtalt i Biblen i afsnittet inden historien om Noah.

Døden

Hvad der sker når mennesket dør, kan vi se hvis vi betragter ofringer symbolsk. Denne overgang udtrykkes, når mennesket brænder et offer til Gud. Symbolet på menneskets død er offeret, og når det brændes dannes der en røg, der symboliserer den forvandling der er sket, fra den faste form i form af et menneskelig legeme til en ulegemlig form. Og det er i denne ulegemlige tilstand mennesket møder Gud når det dør.

Når mennesket er gået over, vil Ånden blive forenet med Gud. Ånden er den del af mennesket der rummer kærligheden. Har mennesket ikke plejet og vedligeholdt sin kærlighed, mister menneskets Ånd sin iboende kærlighed. Der kan være mange årsager til at mennesket ikke har plejet kærligheden. Årsagerne kan være lige fra at være optaget af sit eget ego og dermed været egoistisk overfor andre mennesker, eller det kan være endnu værre, nemlig at have dræbt et andet menneske. Mennesket har dermed mistet sin iboende kærlighed, og dermed beskadiget sin Ånd. Et sådan menneskets Ånd  kan ikke blive forenet med Gud. For Gud kan ikke blive forenet med noget der ikke indeholder kærlighed. Kærlighed kan kun forenes med kærlighed. Ånden må derfor give fortabt. Hvad der herefter sker med denne Ånd, ved kun Gud. 

Modsat hvis mennesket indeholder megen kærlighed vil det føles paradisisk at møde Gud. Den forening der sker mellem Ånden og Gud, vil betyde at denne vil indgå i en sammenhæng med den guddommelige treenighed. Fordi det er kærligheden der omslutter og forbinder de tre guddommelige væsener: Gud, Kristus og Helligånden.

Menneskets Sjæl vil efter døden også indgå i en forening med Gud. Men her vil det være i en forening med Helligånden. Helligånden er jo symbolet på den guddommelige visdom. Sjælen indeholder en viden om det enkelte menneskeliv, og ligeså har Sjælen også opnået viden om menneskeverden.

.

Døden