Links

Her er nogle links  til sider der betyder noget for mig:

Det Åbne land

I det Åbne land inviteres du til at leve i den frihed som Guds ånd kalder ethvert menneske til. Spiritualitet er levet tro og i den kristne spirituelle tradition findes en rig kilde af visdom og praktiske råd på vejen mod at finde ind til sit centrum og blive helt menneske, helt sig selv.
Det sande liv leves indefra og udfoldes til glæde for andre og til gavn for helheden.

Tove Ahlmark

Tove arbejder med:
Essensen i den spirituelle proces i en postmoderne kontekst.
Essensen i Frans af Assisi indre vej, klosterlivet i Assisi og den kristne mystik.
Essensen i alle religioner

Nutidig-kristen-spiritualitet/

Vi er et arbejdsfællesskab og et forum for refleksion over spirituelle erfaringer inden for en kristen horisont.