Links

Her er nogle links  til sider der betyder noget for mig:

Assisispace

Er et sted hvor du kan få en fornemmelse af livet i Assisi, et sted hvor du får et indtryk af de kunstnere, der bor her, og deres arbejde

Det Åbne land

I det Åbne land inviteres du til at leve i den frihed som Guds ånd kalder ethvert menneske til. Spiritualitet er levet tro og i den kristne spirituelle tradition findes en rig kilde af visdom og praktiske råd på vejen mod at finde ind til sit centrum og blive helt menneske, helt sig selv.
Det sande liv leves indefra og udfoldes til glæde for andre og til gavn for helheden.

Tove Ahlmark

Tove arbejder med:
Essensen i den spirituelle proces i en postmoderne kontekst.
Essensen i Frans af Assisi indre vej, klosterlivet i Assisi og den kristne mystik.
Essensen i alle religioner.

Praktikos

Denne hjemmeside er ment som en inspiration og indføring i bønnen og introducerer forskellige begreber om den kristne spiritualitet og trospraksis.

Nutidig-kristen-spiritualitet/

Vi er et arbejdsfællesskab og et forum for refleksion over spirituelle erfaringer inden for en kristen horisont.